Eerste (intake) gesprek

Tijdens het eerste (intake) gesprek worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van een psychisch probleem en of deze recht geeft op vergoeding door de zorgverzekeraar. In het tweede gesprek zal het behandelplan met u worden doorgenomen en kan de behandeling starten.
 De tijdstippen van verdere afspraken worden samen met u gepland.

Behandelduur

De maximale behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in uw dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Als ingeschat wordt dat de behandeling meer tijd zal kosten dan volgens de maximale behandeltijd binnen de generalistische gezondheidszorg mogelijk is, zal in overleg met u en de huisarts besproken worden of een verwijzing naar de Specialistische GGZ wenselijk is.

Heeft u vragen?

Neemt u dan gerust en geheel vrijblijvend contact met mij op.