PRAKTIJK

OVER DE PRAKTIJK

Victoria Nolen is geregistreerd in het overheidsregister BIG als GZ-psycholoog (BIG-nummer is 19917668825) en is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), waardoor zij gehouden is aan de kwaliteitscriteria voor beroepsuitoefening van het NIP. Tevens is zij lid van de Vereniging EMDR Nederland en lid van de Nederlands Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie.

Naast de eigen praktijk werkt Victoria Nolen voor Splinter, een specialistische GGZ instelling in Den Haag, gericht op de behandeling van (complexe) PTSS.

De praktijk is aangesloten bij Cenzo BV (www.cenzo.nl), een landelijk netwerk voor Psychologische zorg en richt zich op de doelgroep van 18 jaar en ouder.

KWALIFICATIES EN WERKERVARING

Victoria is afgestudeerd psychologe op het gebied van sociale arbeid en organisatiepsychologie (1989) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarvoor studeerde zij anderhalf jaar psychologie aan de Ohio State University in Amerika. Van 1989 tot 2005 heeft zij zich met name gericht op het faciliteren van teams binnen organisaties, alsmede het begeleiden van individuele werknemers met werk gerelateerde klachten. In 2006 heeft Victoria de opleiding tot systeemtherapeut afgerond en in 2012 de postdoctorale beroepsopleiding tot Gezondheidszorg-psycholoog. Aansluitend volgde Victoria in 2013 de opleiding tot EMDR-therapeut bij Vereniging EMDR Nederland. Inmiddels is zij gecertificeerd tot EMDR Europe Practitioner.

BEHANDELINGSMETHODEN

Behandelmethoden die vaak worden toegepast, zijn:
– Cognitieve gedragstherapie
– Oplossingsgerichte gedragstherapie
– EMDR
– Schematherapie
– Systeemtherapie
– Coaching
– Ouderbegeleiding

Bij de behandeling kan ook gebruik worden gemaakt van E-health. E-health houdt in dat u zelf met behulp van internetprogramma’s en informatie die online beschikbaar wordt gesteld aan de slag kan met uw herstel. E-health maakt een integraal onderdeel uit van uw behandeling en er is altijd een behandelaar bij betrokken die u regelmatig ziet. Er wordt gebruik gemaakt van de E-health aanbieder Therapieland.

HEEFT U VRAGEN?

Neemt u dan gerust en geheel vrijblijvend contact met mij op.

WERKWIJZE

EERSTE (INTAKE) GESPREK

Tijdens het eerste (intake) gesprek worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van een psychisch probleem en of deze recht geeft op vergoeding door de zorgverzekeraar. In het tweede gesprek zal het behandelplan met u worden doorgenomen en kan de behandeling starten. De tijdstippen van verdere afspraken worden samen met u gepland.

BEHANDELDUUR

De maximale behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in uw dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Als ingeschat wordt dat de behandeling meer tijd zal kosten dan volgens de maximale behandeltijd binnen de generalistische gezondheidszorg mogelijk is, zal in overleg met u en de huisarts besproken worden of een verwijzing naar de Specialistische GGZ wenselijk is.

HEEFT U VRAGEN?

Neemt u dan gerust en geheel vrijblijvend contact met mij op.

AANMELDEN

AANMELDEN EN EERSTE AFSPRAAK

Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van kosten voor geestelijke zorg door uw zorgverzekering, is een verwijsbrief van uw bedrijfs- of huisarts nodig. Deze verwijsbrief neemt u mee naar uw eerste afspraak. Zonder verwijsbrief kunt u geen aanspraak maken op vergoeding van kosten door zorgverzekeraars. Zorg daarom dus eerst voor een verwijsbrief voor u contact opneemt voor een afspraak.

U kunt natuurlijk ook op particuliere basis een afspraak maken, waarbij de kosten voor eigen rekening zijn. Dit dient u bij het maken van uw eerste afspraak aan te geven.

EEN VERWIJSBRIEF MOET DE VOLGENDE GEGEVENS BEVATTEN

– Naam huisarts en AGB-code huisarts
/bedrijfsarts
– Datum verwijzing voor aanvang behandeling psycholoog
- NAW
– Verzekeringsnummer en Burgerservicenummer (BSN)
– Vermoeden van DSM diagnose (diagnose hoeft niet gesteld te worden)
– Korte omschrijving van de klachten

Indien u in het bezit bent van een verwijsbrief en een afspraak wilt maken, neemt u dan gerust contact met mij op.

AFSPRAAK ANNULEREN

Als u verhinderd bent voor een afspraak dient u dit zo snel mogelijk door te geven per telefoon of per e-mail. Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, wordt bij u € 85,- in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te verhalen op uw zorgverzekeraar of werkgever.

WACHTTIJD

De wachttijd voor de start van de behandeling duurt op dit moment 12 weken. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Als er plek is kunt U worden ingepland. Na de geplande intake kan de behandeling direct starten.

HEEFT U VRAGEN?

Neemt u dan gerust en geheel vrijblijvend contact met mij op.

VERGOEDINGEN

We spreken over de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. De huisarts wordt meer dan voorheen degene die de regie voert over verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg en zal samen met u bepalen of u verwezen wordt naar de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Mijn praktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ.

VERGOEDINGEN

In principe geldt dat de zorgverzekeraar de zorg binnen de Generalistische Basis GGZ volledig vergoedt. Echter, behandeling van niet alle soorten psychische problemen wordt vergoed. Welke problematieken en behandelingen worden vergoed, kunt u terug vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Daarnaast wordt bij de vergoeding van behandelkosten, eerst aanspraak gemaakt op uw verplichtte eigen risico (voor 2023 vastgesteld op €385,-). Bij vele verzekeraars kan dit in termijnen worden betaald.

Het tarief voor niet verzekerbare zorg is €130,- euro per sessie. Relatietherapie is € 140,- per sessie.

MIJN PRAKTIJK

Mijn praktijk is bij Cenzo B.V.aangesloten. Op de Cenzo-website vindt u alle actuele informatie die nodig is om te beslissen of u bij mij behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt u, en uw huisarts/verwijzer, bij het maken van een bewuste keuze en om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer wachttijden, behandelaren, bereikbaarheid, wat ik wel en niet behandel, specialisaties, behandelmethoden, eHealth, samenwerking, kwaliteit, cliëntervaringen en informatie voor naasten. Via deze link Kwaliteit zorg Cenzo kunt u de informatie raadplegen.

HEEFT U VRAGEN?

Neemt u dan gerust en geheel vrijblijvend contact met mij op.

CONTACT

ADRES

Psychologenpraktijk Victoria Nolen
Koninginnegracht 62
2514 AG Den Haag

OPENBAAR VERVOER

Tram 9 stopt vlakbij de praktijk (halte Laan Copes van Cattenburch/Koniginnegracht). Vanaf daar is het ongeveer 1 minuut lopen naar nummer 62.
U kunt ook bus 22 nemen (halte Bankaplein vanaf Centraal Station richting Duindorp), vanwaar het nog 10 minuten lopen is. De actuele dienstregeling en haltetijden zijn beschikbaar op de website van HTM. De bussen 22, 24 en 28 stoppen in de buurt (Javastraat, Mauritskade), vanaf daar is het ongeveer 10 minuten lopen.

AUTO EN PARKEREN

Houdt er rekening mee dat u in de omgeving van de praktijk betaald moet parkeren.

CONTACT

E-mail: info@psychologenpraktijk-victorianolen.nl
Of maak gebruik van het contactformulier hieronder.

Telefoon: +31 6 1462 9296

  OPENINGSTIJDEN EN BEREIKBAARHEID

  Op de werkdagen dinsdag en donderdag is de praktijk geopend van 9:15 uur tot 17:00 uu
  Op woensdag en vrijdag is de praktijk gesloten.

  Wanneer er sprake is van een acute situatie buiten kantoortijden, neem dan contact op met je huisarts of de huisartsenpost in jouw woonplaats. Zij kunnen zo nodig de crisisdienst inschakelen.

   

  HEEFT U VRAGEN?

  Neemt u dan gerust en geheel vrijblijvend contact met mij op.